Sociale weerbaarheidstraining “KrachtKlas”

Vervolgtraining


Ben je al gestart met een weerbaarheidstraining en wil je meer doelen behalen en groeien met je groep? Gun je jouw school een doorgaande lijn als het gaat om weerbaarheid en een positieve groepssfeer? Dan is KrachtKlas iets voor jou! KrachtKlas is dé vervolgtraining na Toffe Tieners, Samen Sterk of Brugklas Boost. Voortborduren op wat we hebben opgebouwd, onderwerpen meer uitdiepen en aan de slag gaan met nieuwe thema’s. Dit is wat we gaan doen =>


Een goed begin is het halve werk, maar het halve werk is maar de helft


De weerbaarheidstrainingen Toffe Tieners, Samen Sterk en Brugklas Boost zijn een goed begin. Deze trainingen zijn vaak de eerste stap op je ontdekkingsreis binnen weerbaarheid. De vervolgtraining KrachtKlas is specifiek ontwikkeld om bewustwording te creëren. Daarom staat er in elke les een boodschap centraal, die als rode draad door de les vloeit. De boodschap start altijd met de volgende woorden: “Als je iets wil bereiken dan……”

De training bestaat uit 2 krachtige onderdelen:

TeamKracht

  • maakt ons een krachtig team
  • doen we samen
  • heb je elkaar bij nodig
  • kweekt onderling vertrouwen

ZelfKracht

  • doe je voor jezelf
  • geeft je een goed gevoel
  • maak je jezelf sterker door
  • heb je nodig voor teamkracht

Deze onderdelen vormen samen met de boodschap de basis van je KrachtKlas.


Ervaringen met KrachtKlas


De groep 6 van Joeri Golstein op CBS de Voorhof in Vianen, heeft in groep 5 de weerbaarheidstraining Samen Sterk gevolgd. Dit schooljaar volgt zijn groep de vervolgtraining KrachtKlas:“KrachtKlas is een krachtige vervolgtraining voor de kinderen van mijn groep. Wat zij leren zijn sociale vaardigheden om met anderen om te gaan. Zij leren om zichzelf als een krachtig persoon neer te zetten die rekening kan houden met zichzelf en met anderen. Dit wordt gedaan door veel opdrachten en oefeningen.

Het is mooi dat je als leerkracht de opdrachten mee naar de klas kan nemen om nog eens te herhalen. De onderwerpen die tijdens de training worden gebruikt zijn duidelijk terug te koppelen tijdens het lesgeven in de klas. Onderwerpen als doorzettingsvermogen, stevig staan en hun eigen leerproces/verbeterpunten zijn dan ook eenvoudig te herhalen om zo verbinding te kunnen leggen met de praktijk. Als je kinderen uit mijn klas vraagt wat zij het leukste van school vinden, zijn dat toch wel de lessen van KrachtKlas. Ik zie dat de kinderen veel leren tijdens de training en de aangeleerde vaardigheden ook zelf daadwerkelijk toepassen in de praktijk. Stéphanie doet dit met passie en enthousiasme. Het is mooi om te zien dat zij de training geeft met kracht, duidelijkheid en veel positiviteit”.

De ervaring van Marjolein Jonker, intern begeleider op CBS de Voorhof:

“Op onze school hebben we vorig schooljaar voor een groep de Samen Sterk training ingezet. Deze groep heeft baat gehad bij de training waarin groepsvorming een belangrijke rol speelt. De groep heeft samen met de leerkrachten mooie stappen gezet, om elkaar beter te leren kennen en te vertrouwen. Omdat groepsvorming nooit stopt en deze groep een hele mooie positieve weg aan het bewandelen was hebben wij gekozen voor een vervolgtraining, namelijk KrachtKlas.

In deze training, die is afgestemd op de groep wordt nog meer nadruk gelegd op het belang van een echte groep zijn, een echt team vormen. Er wordt voortgebouwd op de taal en de activiteiten uit de Samen Sterk training. De kinderen kennen de trainster en zijn vertrouwd met haar, waardoor er nog meer stappen gezet kunnen worden in naar elkaar toegroeien en samenwerken. Stephanie weet op een hele positieve en aansprekende manier de training vorm te geven. Ze gebruikt aanknopingspunten uit de belevingswereld van kinderen en zorgt voor een afwisselend aanbod dat in een lekker tempo wordt aangeboden, zodat iedereen alert blijft. De feedback die kinderen krijgen is opbouwend en de leerkracht kan bij het meedoen en observeren van de trainingen waardevolle ideeën opdoen en inzichten krijgen.”


Herhalen is de kracht van het leren


Van herhalen en oefenen word je beter en bouw je zelfvertrouwen op. Door veel te trainen, of dat nou om doorzettingsvermogen of om je grens aangeven gaat, bereik je een hoger niveau. Actief aan de slag dus met de vervolgtraining KrachtKlas!

Een overzicht van een aantal onderwerpen:

  • als je iets wil bereiken, dan begin je met een kleine stap
  • als je iets wil bereiken, dan heb je elkaar nodig
  • als je iets wil bereiken, dan neem je verantwoordelijkheid
  • als je iets wil bereiken, dan zet je door als het lastig wordt
  • als je iets wil bereiken, dan houd je focus
  • als je iets wil bereiken, dan moet je zelf in actie komen
  • als je iets wil bereiken, dan ken je de kwaliteiten van jezelf en van de ander


Waarom is een vervolgtraining waardevol?

  • jouw groep heeft meer nodig op het gebied van weerbaarheid
  • het creëren of borgen van een positieve groepssfeer
  • doelen die bij een eerste training niet zijn behaald samen oppakken
  • herhaling zorgt voor het beklijven van de vaardigheden
  • verdiepen: aan de slag met nieuwe doelen en thema’s
  • ter ondersteuning van het pedagogisch klimaat binnen de groep
  • weerbaarheid up-to-date houden binnen de school: het creëren van een doorgaande lijn.