Werkwijze

Werken aan Weerbaarheid werkt als volgt:


  • Gesprek directie (eventueel andere betrokkenen)
  • Intake leerkracht Start lessen
  • Terugkoppeling na elke les (leerkrachten en ouders)
  • Eindevaluatie


Hoe wordt een training van Werken aan Weerbaarheid ingezet?


Het leereffect is het grootst wanneer de lessen binnen de training op twee manieren aan de groep wordt aangeboden. De groep volgt een aantal lessen van de training in zijn geheel en een aantal lessen in twee groepen. In overleg met de directie en de leerkracht kunnen dit twee gemengde of homogene (jongens-meisjes) groepen zijn. De voorkeur hangt vaak af van de behoeften van een klas. Ter voorbereiding op de training wordt er een intakegesprek gevoerd met de leerkracht. Tijdens dit gesprek worden de specifieke behoeften van de klas in kaart gebracht. Daardoor kan er tijdens de training extra aandacht worden besteed aan belangrijke onderwerpen. Gedurende de gehele training zal de leerkracht na elke les een terugkoppeling over de kinderen en de les ontvangen. Daarnaast krijgt de leerkracht lesideeën om de training ook in de klas te laten leven. De leerkracht is vrij om de lesideeën ook in de klas toe te passen.Om het leereffect te vergroten krijgen de kinderen kleine opdrachten mee. Deze kunnen thuis of in de klas gemaakt worden. De ouders worden wekelijks door middel van een bericht met foto’s uit de les geïnformeerd. Hierdoor gaat de les zowel bij kinderen als ouders leven. Scholen ervaren het als een meerwaarde om de leerkracht gedurende de training aanwezig te laten zijn. Door mijn leerkrachtbevoegdheid is het voor mij mogelijk om (een deel van) de training zelfstandig te geven.Ontdekken en ervaren


Leren doet elk kind het beste wanneer er plezier is. Bij alle trainingen van Werken aan Weerbaarheid is plezier een drijvende kracht. De kinderen worden in groepsverband ondergedompeld binnen de thema’s, waarbij er met elkaar kan worden geoefend en dus van elkaar kan worden geleerd. Een mooie voorbereiding op de maatschappij.

Naast het feit dat er in groepsverband wordt getraind, ligt de focus op het eigen gedrag van elk kind. Bij Werken aan Weerbaarheid leer je niet alleen door te kijken en te luisteren, maar juist door actief bezig te zijn met psychofysieke werkvormen. Door de combinatie van voelen, denken en doen, krijgen de kinderen meer grip op hun gedrag. In plaats van praten over methodes die wel of niet werken, laat ik kinderen ervaren wat wel en niet werkt.

De werkvormen, het oefenen met gedrag, de informatieoverdracht en de betrokkenheid van ouders zorgen voor een groter leereffect. Elk kind leert op zijn of haar eigen manier. Met de unieke invulling van muziek, drama en mindfulness worden de kinderen geprikkeld en op verschillende manieren benaderd om hun hoofd leeg te maken, hun lichaam los te maken en uit hun comfortzone te gaan.

Sterk langs een groep lopen